Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Rymden ht åk 2

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 augusti 2023

Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Under de kommande veckorna kommer vi arbeta och lära oss mer om rymden. Du kommer att få lära dig om Big Bang, solen, planeterna, vår egen måne och stjärnhimlen.

Syfte

Syftet med temaområdet är att utveckla en nyfikenhet, ett intresse och kunskap om Universum. Vi kommer att samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Kunskaper och förmågor.

Detta vill vi att du ska känna till efter arbetsområdet. 

 • Hur universum skapades (big bang),
 • Hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet,
 • Månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne,
 • Känna till någon eller några planeter i vårt solsystem
 • Namnge någon stjärnbild, 
 • Hur det blir dag och natt,
 • Skriva en enkel faktatext
 • Använda vanligt förekommande begrepp som vi använder oss av i arbetet om rymden

Undervisning

Vi kommer att:

 • Utgå från "tema rymden" froken.jossans projekt med professor Stjärnlund som skickar brev och uppdrag.
 • ha gemensamma genomgångar,
 • arbeta enskilt, i par och i grupp,
 • använda våra kroppar för att förklara himlakropparnas rörelser, månens olika faser, dag och natt,
 • läsa och skriva enkla faktatexter med viss struktur. 
 • titta på faktafilmer, 
 • använda oss av och lära oss relevanta begrepp. 
 • redovisa våra kunskaper i mindre grupper i slutet av temat.
 • dokumentera kunskaper No boken.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra,
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna,
 • medverka till att identifiera månens olika faser 
 • med hjälp av text och bild visa dina kunskaper i ämnet,
 • Kunna läsa enkla faktatexter digitalt och analogt. 
 • kunna skriva en enkel beskrivande text med läslig handstil, använda stor bokstav och punkt

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen
Rymden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter