Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Tema Djur och natur

Ölmeskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 4 oktober 2020

I detta tema kommer du lära dig om vad som räknas till liv, skillnader och likheter mellan växter och djur plus mycket annat som handlar om djur och natur. Du kommer även få bekanta dig med Carl von Linné, vem var han och vad är han känd för.

Målet med undervisningen är att du ska:

 • veta vad som är gemensamt för olika levande organismer
 • veta vad en cell är och hur den kan vara uppbyggd
 • veta vem Carl von Linné är och veta vad han är känd för
 • känna igen och kunna namnen på några växter och djur i din närmiljön
 • veta hur växter delas in, hur de är uppbyggda och hur de förökar sig
 • veta vad som är gemensamt för djur och veta hur de kan grupperas
 • veta vad som skiljer växter och djur
 • ha gjort fältobservationer och andra systematiska undersökningar i närmiljön
 • ha dokumenterat i dina fältobservationer/undersökningar i ord och/eller bild
 • kunna söka naturvetenskaplig information och använda olika källor
 • kunna använda den naturvetenskapliga informationen för att skapa en faktatext om en växt
 • kunna samtala om och diskutera frågor
 • känna till ekosystemstjänsterna nedbrytning och pollinering
 • kunna förklara och beskriva fotosyntes, cellandning, förbränning, nedbrytning och pollinering

 

Det här ska du jobba med:

Under läsåret 20/21 kommer vi att jobba med temat Djur och natur vid olika tidpunkter. Vi kommer att studera växter, djur och andra organismer som finns i vår närmiljön. En del av arbetet sker praktiskt, andra delar sker muntligt eller skriftligt. Lektionerna kommer att bedrivas både ute och inne. Via faktatexter, fältstudier och film får du veta hur olika levande organismer ser ut, vad de behöver för att överleva och förökas. Du kommer även få lära dig hur olika organismer utvecklats och anpassats sig till olika livs miljöer. Du kommer läsa om Carl von Linné och hans betydelse för växter och djurs indelning. 

 

Det här ska bedömas:

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under temats gång. Det som bedöms är din förmåga att:

 • vara delaktig i samtal och diskussioner om växter och deras utveckling genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter från dina klasskamrater och lärare
 • söka naturvetenskaplig information om växter från olika källor och om du kan resonera om informationens användbarhet
 • använda naturvetenskaplig information i diskussioner, samtal och texter 
 • genomföra lärarplanerade fältstudier/undersökningar
 • använda utrustningen på ett säkert och fungerande sätt när du gör fältstudier/undersökningar
 • dokumentera dina fältstudier/undersökningar i bild och text
 • använda biologiska begrepp och modeller när du berättar om växter och djur
 • beskriva hur människor påverkar naturen och vilka effekter det kan få för växterna och djuren
 • berätta om växternas och djurens utveckling och hur de anpassats till olika livsmiljöer

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Att planera en undersökning i biologi
Att planera en undersökning i biologi
Att planera en undersökning i biologi
Fotosyntesen
Fotosyntesen
Fotosyntesen
Dokumentation av experiment
Dokumentation av experiment
Dokumentation av experiment
Skriva en faktatext om växter (åk 4)
Skriva en faktatext om växter (åk 5)
Skriva en faktatext om växter (åk 6)