Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Tal åk 9 ht20 v3

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 oktober 2020

I det här avsnittet ska du få lära dig mer om att jämföra tal, att kunna se likheter och skillnader mellan talen och deras egenskaper. Du ska få arbeta med talmängder, primtal, delbarhet, negativa tal, potenser, kvadrattal och kvadratrötter. Du ska få lära dig mer om prefix och hur man använder dem

Konkreta mål

När du är klar med avsnittet ska du kunna:

  • sortera tal i olika talmängder
  • räkna med negativa tal
  • räkna med potenser och tiopotenser
  • förstå och kunna använda prefix
  • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal

Planering                Så här visar du dina kunskaper

Genomgångar                              Du är aktiv på genomgångar, antecknar, ställer frågor och svarar.

Parövningar, gruppövningar        Du arbetar aktivt och lämnar in skriftliga övningar.

Problemlösning                            Du deltar aktivt både muntligt och skriftligt och skriver tydliga lösningar i problemlösningsboken.

Arbete i boken

PROV                                           Du redovisar lösningar så fullständigt som möjligt.

Begrepp

talmängder

Grupper av tal med någon gemensam egenskap, t.ex. mängden av hela tal.

naturliga tal

De positiva hela talen och talet 0.

hela tal

De naturliga talen och de hela negativa talen.

rationella tal

Tal som kan skrivas som en kvot mellan två hela tal.

irrationella tal

Tal som inte kan skrivas som kvoten mellan två hela tal.

reella tal

Bildas av de rationella talen och de irrationella talen.

primtal

Tal som är större än 1 och endast delbart med sig självt och 1.

samman­satt tal

Tal som kan delas upp i fler faktorer än 1 och sig självt.

primfaktorer

Faktor som är ett primtal.

faktorträd

Bild av hur man kan dela upp ett sammansatt tal i primfaktorer.

negativa tal

Tal som är mindre än 0.

kvadrattal

Tal som kan skrivas som ett heltal multiplicerat med sig självt.

kvadratrot

prefix

Tal som är svaret på ekvationen x2 = a 

Ord som står före enheten och betyder ett tal.

   
   
   

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik. Område - Tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter