Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Vasatiden 1523-1611

Kilbergsskolan F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Tiden 1523-1611 kallas för Vasatiden. Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Arbetsområdet

I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla kunskaper om:

 • Gustav Vasas äventyr i Dalarna
 • Gustav Vasas väg till makten
 • Reformationen
 • Hur Sverige förändrades under Gustav Vasas tid

Mål med arbetet

När vi är klara med arbetet ska du känna till:

 • Vem Gustav Vasa var.
 • Gustav Vasas äventyr i Dalarna och hur Vasaloppet kopplas till dem.
 • Hur Gustav fick makten i Sverige.
 • Reformationen och dess betydelse för Sverige.
 • Hur Gustav Vasa förändrade Sverige.
 • Betydelsefulla händelser och personer i världen under 1500-talet.

Arbetssätt:

I det här arbetsområdet kommer du att:

 • läsa i läroboken.
 • se på filmer.
 • ha diskussioner i klassrummet.
 • Grupparbete som kommer att redovisas muntligt

Kunskaper som bedöms denna gång

 • Du ska känna till Gustav Vasas liv och väg till makten.
 • Du ska känna till minst tre viktiga förändringar som Gustav Vasa genomförde. 
 • Du ska veta vad reformationen innebar och vad den fick för konsekvenser för Sverige.
 • Du ska känna till några historiska källor samt förklara deras trovärdighet

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Matriser i planeringen
Historia - Vasatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback