Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Klagstorps fritidshem: Pippi

Klagstorps skola F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

En liten tjej med röda utstående flätor och för stora kängor. En superhjälte! Starkast och modigast i världen, men också väldigt ensam. Under höstterminen kommer vi att ha Pippi Långstrump tema med anledning av 75 års jubileet av första första Pippi boken.

Lärmål

Skapa en trygg elevgrupp och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Öka förståelsen för olika sätt att tänka och vara.

Planering för utvärdering

Kontinuerliga utvärderingar i arbetslaget.
Fritidsråd

Undervisningen 

Sagogrottan
Högläsning där vi lyssnar, kommunicerar, tolkar och förstår/respekterar andras synpunkter och deras sätt att uttrycka sig på.
Diskussioner kring barnkonventionen.

Kreativ skapande
Tillverka käpphästar.
Bygga och konstruera ett Pippihus av återvunnet material. Slutresultatet och användningsområdet kommer att arbetas fram utifrån elevernas fantasi och kreativitet. 
Pärlplattor med Pippimotiv, där barnen tränar sin finmotorik och matematiska tänk.

Rörelse
Olika former av rörelseaktiviteter i gymnastiksalen/utomhus i olika gruppkonstellationer. 

Matematik
Praktisk matematik i form av bakning inför vårt Pippikalas. 

 


Läroplanskopplingar

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter