Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01a1

Historia 1a1 - Tidsepoker

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Här arbetar vi utifrån och om den Europeiska epokindelningen av världshistorien, vad som utmärker de olika epokerna samt hur själva indelningen kan förstås och problematiseras ur olika perspektiv.

Introduktion av första momentet
 

  • I det här momentet ska ni bekanta er med varför vi studerar historia, på vilket sätt det hjälper oss samt hur historia kan hjälpa oss att förstå dåtid och nutid.

 

Arbetet kommer att utgå från följande delar av centralt innehåll:
 

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Historia 1a1 - Tidsepoker
Uppgifter
Medeltiden - Nya tiden

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback