Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

5

Studieteknik; plocka ut stödord, tankekarta, återberätta

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Att berätta hur något ser ut och är, t ex en text om ett djur eller en stad, brukar vi kalla för en faktatext. Den kallas också för beskrivande text.

Undervisning

Du kommer att få träna både din muntliga och skriftliga kommunikativa förmåga genom att:

 

Vi kommer att läsa texter och plocka ut stödord ur texten.

Stödorden antecknar vi, som hjälper dig att förstå hur en text kan styckindelas.

Stödorden använder vi till att återberätta både muntligt och skriftligt.

Du kommer att träna gemensamt med klassen och i par.

Du kommer också träna i par på att plocka ut stödord ur texter, göra tankekartor och återberätta skriftligt.

 

Bedömning:

Du plockar själv ut stödord, gör en tankekarta och återberättar den beskrivande texten skriftligt.

Du påbörjar att försöka skriva den beskrivande texten med styckindelning.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback