Skolbanken Logo
Skolbanken

Motorik

Lingenässkolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 oktober 2020

Här skriver du en kort presentation av planeringen

 

Undervisning 

I undervisningen kommer du att:

Delta i att välja kläder efter aktvitet ( bad, idrott, dusch) och väderlek. 

Bada 1 gång per vecka och träna på rörelser i vattnet.

Ha idrott 1 gång per vecka.

Använda arbetsmaterial som tränar din finmotorik. 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Vara delaktig i val av ytterkläder.

Vara delaktig vid ombyte till bad och idrott.

Duscha efter badlektion och idrottslektion.

Delta i att flyta och träna rörelser i vattnet. 

Utveckla din finmotorik ytterligare.

 


Läroplanskopplingar

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.

Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback