Skolbanken Logo
Skolbanken

Verklighetsuppfattning

Lingenässkolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 oktober 2020

benämna någon kroppsdel samt delta i ramsräkning.

 

Undervisning 

I undervisningen kommer du att:

Ha undervisning 1-1 med material om kroppsdelar.

Träna på att känna igen något djur i vår närhet genom bilder i 1-1- undervisning.

Träna på att ramsräkna med bildstöd och andra kommunikationshjälpmedel..

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Delta i att känna till någon kroppsdel.

Delta i att känna igen något djur i vår närhet.

Delta i att ramsräkna med bildstöd.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper om människa och natur,

sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.

Eleven kan delta i ramsräkning.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback