Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Pedagogisk planering Löparmodellen på Fänsåker förskola

Dibber Fänsåker, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Genom att vi använder löparmodellen kan vi fokusera på att vara närvarande pedagoger i barnens aktiviteter under dagen på förskolan. På så sätt kan vi locka, utmana och stötta barnen i deras lek och utveckling. Vi ger också barnen en lugn och trygg verksamhet under hela dagen på förskolan.

Bakgrund

Verksamheten på Fänsåker förskola speglas av många olika aktiviteter under dagen. Vi vill vara närvarande pedagoger och fokusera på det som barnen är aktiva i just för stunden. Detta kan vi göra när vi använder oss av löpare på varje avdelning som tar allt ansvar för det praktiska under dagen. Det innebär också att de pedagoger som blir "sittare" kan ha stort barnfokus just där pedagogen sitter. Kan vi ha barnfokus ger vi också barnen en lugnare atmosfär under dagen på förskolan.

Syfte

Syftet med löparmodellen är att skapa en lugn och harmonisk tillvaro för barnen på förskolan, med närvarande, medupptäckande och engagerade pedagoger.

Metod

Varje avdelning har en löpare. Detta kan genomföras så fort arbetsgruppen består av två pedagoger eller fler. Löparens uppgift är att fånga upp och  ta hand om allt som händer under dagen som tar mycket av vår koncentration. Det kommer vara tydligt vem som är löpare, löparen har en ”löpar-symbol på sig”.

 

Löparens uppgift är:

- Ta emot barn i hallen

- Svara i telefon, svara på sms 

- checka in och ut barn samt checka dem på annan plats vid utgång 

- Skriva morgoninfo i Blocket och ta emot information från andra vuxna som kommer eller är på avdelningen

- avstämning med köket kring antal barn till lunch och mellanmål 

- Hjälpa barn på toaletten, byter blöjor

- packa väskan vid utflykt 

- Hjälpa de barn som vandrar runt som inte har nåt att göra

- stötta ledsna barn så de får en sittares knä att tröstas i. 

- Hämta frukt

- Föra information vidare till de andra löparna 

- Löparen ska fördela de antal "sittare" som finns i de olika rummen/ute på gården och "sittarna" ska sitta kvar oavsett om barnen byter rum/aktivitet.

- löparen ska se till att det ”ordning och reda” på avdelningen. Ex. Plocka i hallarna, se till att det är rent på toaletterna. 

- Ta emot föräldrar vid hämtning och lämning av barn

 

 

Sittarens uppgift är däremot att ha barnfokus i rummet/Ute på gården. Pedagogen ska vara medutforskande, närvarande och finnas för att:

- Iaktta

- Benämna

- Hjälpa igång leken

- Stötta pågående lek

- Aktivera lek

- "Bara" finnas till hands

 


Utvärdering och uppföljning

Arbetet utvärderas tillsammans i arbetslaget på reflektionstid, teammöten och APK.

 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback