Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Multiplikation

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Vi kommer arbeta intensivt under ett par veckor med multiplikationstabellen enligt Gotlandsmodellen.

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla sin förmåga att:
- lösa problem med olika strategier och kunna värdera strategierna
- använda matematiska begrepp och se sambandet mellan dem
- använda matematikens uttrycksformer när man samtalar om beräkningar och slutsatser
- föra matematiska resonemang
- använda lämpliga matematiska metoder

Konkretiserade mål

Du kommer lära dig:

- att förklara samband mellan addition och multiplikation

- multiplikationstabellerna mellan 1-10

- att förklara sambandet mellan multiplikation och division

 

Undervisningen

10 minuters daglig träning i studion.

Bedömning

Jag bedömer hur väl du:
- förstår sambandet mellan addition och multiplikation
- förstår sambandet mellan multiplikation och division
- kan multiplikationstabellerna mellan 1-10

Detta gör jag genom en diagnos och samtal.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Diagnos
Multiplikationstabellen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback