Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Litteraturhistoria åk 8

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Renässansen till och med romantiken

Litteraturhistoria läser man för att lära sig om litteraturen och olika verk genom tiderna. Vilka idéer, tankar och ideal som rådde och hur de påverkade människorna som levde då och den litteratur som skrevs. Men det är inte bara om hur samhället påverkade litteraturen utan även om hur litteraturen faktiskt också har påverkat samhället och dess utveckling. 

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med tre tidsepoker i litteraturhistorien, från renässansen fram till romantiken.

 

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- genomgångar

- instuderingsfrågor

- läsa texter från de olika tidsperioderna. 

 

Arbetsområdet kommer att testas med ett prov i slutet (v. 45). Detta prov kommer baseras på svaren på instuderingsfrågorna och att känna till några av texterna vi läser (vad de handlar i stort). 


Läroplanskopplingar

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Litteraturhistoria åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback