Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Höstens färger och svampar

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Svampar är varken växter eller djur. De är en helt egen grupp. Svampar kan vara allt från pyttesmå till en av världens mest vidsträckta organismer. Den största svampen som hittats är en honungsskivling i USA, som sträcker sig över en yta som motsvarar 20 fotbollsplaner!

Växter får energi från solen genom fotosyntesen. Men svampar kan inte använda solljuset för att få energi på det sättet. Istället skaffar de sin energi genom att bryta ner olika material, och genom att leva tillsammans med växter.

Med utgångspunkt i boken "Boken om NO" kliver vi in i svamparna och "klorofyllens" värld.

Vad heter svamparnas olika delar?

Var och när växer de?

Vilka svampar hittar vi i vår närmiljö nu under tidig höst?

Varför blir en del löv/blad röda/orangea/gula och var tar den gröna färgen vägen?

Detta har vi jobbat med tidigare och ska nu fylla på med lite fördjupade kunskaper. 

 

Så här kommer vi att arbeta:

- Fältstudier i vår närmiljö

- Läsa faktatexter och skönlitteratur

- Skriva faktatexter tillsammans i klassen och på egen hand.

- Undersöka och samla löv/blad

- Arbeta med de ämnesspecifika orden i ämnet

- Bilduppgifter med material från naturen

 

Bedömning

Du bedöms efter din förmåga att:

- Berätta om svampens olika delar

- Jämföra, namnge och berätta om vad som händer i naturens om hösten med träden/löven på vår skolgård


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen
Höstens svampar och kloroyllets resa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter