Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

El cuerpo y la salud

Brattebergsskolan 7-9, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Under arbetet med tema ”El cuerpo y la salud” kommer du att lära er verbet doler (att ha ont), namn på kroppsdelar, frågor och svar på apoteket/sjukhus (berätta hur du mår och var du har ont), beställa på restaurang, repetition av vägbeskrivning samt perfekt. Du kommer att utveckla din förmåga att: uttrycka dig skriftligt och muntligt förstå talad och skriven spanska

Arbetsområde: El cuerpo y la salud 

 

 

Syfte: Förstå innehållet i talat språk och texter där man besöker apotek och sjukhus, berättar hur man mår och var man har ont samt frågar om vägen. Kunna beskriva hur man mår och var man har ont samt fråga om och beskriva vägen i tal och skrift. 

Förstå innehållet i talat språk och texter där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Kunna beskriva maträtter och restauranger samt beställa mat och fråga efter ingredienser. Utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter.

 

 

Mål: Kunna beskriva hur man mår och var man har ont, handla på apotek samt fråga om och beskriva vägen när ni  gå på restaurang och beställer mat. 

Tid: Vi jobbar med den här tema under v.42-47. 

V. 48-49 redovisning: spela upp de olika dialoger.

Arbetssätt:  Grupparbetet  3-4 elever

Arbetsgång:

 

Färdighet och moment som tränas:

 

Färdighet

ord

grammatik


Hälsnings och avskedsfraser

olika hälsning uttryck


presentera sig själv och andra

. ord för och fraser för att fråga efter vägen och beskriva vägen


• ord och fraser för att gå på restaurang • ord (adjektiv) för att beskriva mat/restaurang • verbet querer


Verb i present


Oregelbundna verb :tener, hacer, ser, estar.

ord och fraser för att handla på apotek och besöka ett sjukhus • att berätta hur du mår och var du har ont

verb i futurum (ir a + infinitiv) • lägesord

verbet doler • kroppsdelar • regelbundna verb i perfekt

 

Tidsplan:

V. 42: 

 • Lära sig vad de kroppsdelarna heter på spanska

 • Läsa  och förstår dialogen “Me duele” s 70-71

 • Jobba med uppgifterna i arbetshäften till s.408

 • Skriva en restaurangbesök dialog

V.43:

 • Jobbar vi på följande sätt och skriver läkarbesök dialog

V.45:

 • Fortsätter vi arbetet med teman och skriver en dialog där ni frågar efter vägen till apoteket och handlar mediciner.

V. 46:

 • Avsluta temaarbete samt öva på  dialogerna

OBS: den här tidsplan är preliminär d.v.s att det kan förekomma förändringar.

 

Redovisningsform: 

 • V. 48-49 redovisningen, den sker muntligt i klassen och beräknas ta mellan en till två lektioner. 

 •  

Bedömning:

 

 • Bedömning ges på muntlig och skriftligt framställning, innehåll av dialogerna,  

 • arbetet under lektionstid  hjälper dig att visa din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt samt läs-och hörförståelse.

 • vykortet du skriver till din spansktalande vän.

 • Se matriser:


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
El cuerpo y la salud
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter