Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Historia 1b, De första civilisationerna

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 oktober 2022

Denna delkurs handlar om de första civilisationerna, från jägare/samlare till jordbrukare samt uppkomsten av statsbildningar.

Du hittar allt material du behöver i din One Note "Historia 1b".


Läroplanskopplingar

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

Matriser i planeringen
Historia 1b
Uppgifter
De första civilisationerna, prov

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback