Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Forrest Gump - uppgift

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

During a few weeks we have been watching the film Forrest Gump. You are now going to write about the film, based on different questions to guide your discussions.

Your goals

  • to develop the ability and necessary strategies to watch a movie in English and understand its content
  • to develop the ability to discuss, both orally and in writing, something that you have seen in the movie and to justify your opinions and ideas

  • to use different strategies to solve linguistic difficulties when speaking and writing in English 

Way of working 

  • You are going to watch a movie – Forrest Gump.
  • You will also write about issues brought up in the movie. You will be given questions to guide your discussions.
  • You will talk and write about the movie's plot, characters, different scenes, message, historical and political events, etc.

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Matris, engelska
Uppgifter
Forrest Gump film assignment