Skolbanken Logo
Skolbanken

Herr Pinnemans äventyr avdelning Trollmyggan

Solbågens förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

"Herr Pinnemans äventyr" av Julia Donaldson är en saga på rim som handlar om Pinneman som kommer ifrån sin familj. När han är borta från sin familj är han med om en massa olika äventyr och vi får även se årstidsväxlingarna.

Arbetsområde/tema/projekt: Tema - Herr Pinnemans äventyr

Tidsperiod: Läsåret 20/21

Förskolans namn: Solbågens förskola

Grupp:  Trollmyggan

Barnens ålder: 1-5 år

Uppföljning: December 2020 och april 2021 

 

Vilket innehåll ska behandlas?  

Inom temat kommer läroplanens olika delar representeras. Utifrån årshjulet kommer det finnas fokusområden kopplat till läroplanen under specifika månader - dessa fokusområden kommer vi att arbeta med på olika sätt utifrån barnens intressen.
I denna planering beskrivs hur läroplanens olika delar synliggörs i projektet.

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs och vad vill vi erbjuda barnen i projektets undervisning?

 

  • Normer och värden

Öva sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

  • Språk 

Skapa intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra. Kunna tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

  • Skapande

Få utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

  • Matematik

Utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Få urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp.

  • Teknik

Få bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

 

  • Naturvetenskap

Få möjlighet att ställa frågor och samtala o, naturvetenskap. Skapa intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi introducerar boken om Herr Pinnemans äventyr i olika grupper på samlingar, tittar i boken på Smartboarden. I de olika grupperna fångar vi upp barnens intressen samt att vi introducerar olika aktiviteter kopplade till projektet. Arbetslaget på Trollmyggan är ansvariga.


Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda? Digitala verktyg, estetiska; sång, musik, dans, drama, färg ,lera etc.

Boken, lärplatta, projektor, Smartboard, skapande med olika material med mera...

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Dokumentationer på väggar och i Unikum, utvecklingssamtal. Vi använder kommunens mallar för dokumentation och utvärderingar, samt Unikum.

 

 

Planeringen upprättad av: 

Anna, Petra, Ingela och Katarina


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback