Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Bygga och bo

Björktjära skola F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Vi jobbar nu med bygga och bo

Syfte

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Begrepp Bro:). viadukt, akvedukt (leda vatten), stödyta, belastning, brobana, brofäste, bropelare, brospann (huvuddelen av en bro, som ligger mellan två stöd), 

balkbro (raka balkar) Fackverk, 

valvbro (stenkilar som pressas mot varandra), 

bågbro (böjda balkar, brobana över eller under, belastning i bågen) 

hängbro (vajrar till pelare, Golden gate). snedkabelbro,

Rum: Skiss, skala

Begrepp Mur: löpförband, blockförband, kryssförband

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

 • Teknik, människa, samhälle och miljö 

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar

Kunskapskrav

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller

 

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

 

Bedömningsform

Prov och observationer på lektioner

delaktighet på lektion 

 

Undervisningsformer 

Arbete med textbok

Arbete med skrivbok

Bygga  rum i kartong, skiss

Bygga en bro

Bygga mur

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter