Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Arbetsliv

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

I många hundra år arbetade de flesta människor på landsbygden och skötte åkrar och djur. Nu för tiden räcker det om två procent arbetskraften arbetar inom jordbruket för att förse oss i Sverige med mat. Idag finns det otroligt många olika yrken att välja bland och nya tillkommer hela tiden. De inkomster människor får genom sina arbeten används sedan för att köpa varor och tjänster, i en del av samhällsekonomin.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vid enskilt arbete samt vid grupparbete resonerar du kring hur individer och samhällen påverkar varandra.

Utifrån dina kunskaper om arbetsmarknaden och samhällsekonomin visar du på orsaker och konsekvenser mellan dess olika delar.

I olika moment resonerar du om arbetsmarknaden utifrån olika perspektiv.

 I ditt arbete använder du dig av samhällsvetenskapliga begrepp på ett riktigt sätt.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kunskaper om hur arbetsmarknaden och samhällsekonomin ser ut.

Din förmåga att se samband inom arbetsmarknadens och samhällsekonomins olika delar.

Din förmåga att använda dig av centrala begrepp som hör till ämnet.

Din förmåga att resonera kring sambandet mellan individ och samhälle.

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer gå igenom hur arbetsmarknaden ser ut och hur den har förändrats över tid samt de spelregler som gäller för samhällsekonomin genom föreläsningar, filmvisningar och eget arbete.

Vi tittar på olika faktorer som påverkat arbetsmarknadens utveckling. Vi tittar på orsaker och  konsekvenser.

Vi tittar på skillnaderna mellan marknadsekonomi och planekonomi.

Vi berör grunderna för hög- och lågkonjunkturer och hur de påverkas av penning- och finanspolitik.

 

Dokumentation


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Matriser i planeringen
Samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback