Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Lek, empati, samarbete och rörelse.

Gyabo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 28 december 2020

Lek, empati, samarbete och rörelse.

Mål:

Barngruppen ska ges möjlighet att lyssna på på varandra, visa empati och utveckla viljan att hjälpa varandra genom rörelseglädje.

 

 

Vad?

Vi strävar efter att öka barnens sociala samspel, empati, rättigheter, skyldigheter, rörelseglädje, motorik.

 

 

Hur? 

Både planerade och spontana lekar i gymnastikhallen, i skogen, barnen ska vara delaktiga i besluten vi tar om vad vi ska göra genom tex röstning, turtagande att bestämma.

 

Vem/vilka? 

Grodor och fiskar.

 

 

Var? 

I gymnastiksalen och närområdet (skogen)

 

 

När? 
I skogen, i gymnastikhallen samt under spontanundervisningen.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter