Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F

Fotosyntesen, cellandning och ekologi

Tokarpsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 18 oktober 2020

Hur fotosyntesen och cellandningen fungerar och varför de är grunden för livet på jorden. Ekologi som innebär att djur och växter är beroende av varandra och sin omgivning.

                                                                                                    

                                                                                                                         

Jag kommer att undervisa om och du ska känna till;

 • Att träd består av vatten och olika kolföreningar.

 • Fotosyntesen

 • Att klorofyll är det gröna färgämnet i växterna.

 • Klyvöppningar

 • Byggmaterial i växterna

 • Kolhydrater som stärkelse och cellulosa

 • Förbränningen

 • koldioxid

 • Samspelet mellan organismer

 • Biotiska faktorer – abiotiska faktorer

 • Växtsamhälle- djursamhälle

 • Biomassa är massan av alla djur och växter

 • Biotoper som sjö, äng eller skog

 • Ekosystemets dynamik

 • Ständig konkurrens i ekosystemen

 • Ekologisk nisch

 • Artrika ekosystem

 • Opportunisten och specialisten

 • Tallar- granar

 • Pionjärer

 • Naturligt urval

 • Medvetet- omedvetet

 • Nedbrytare

 • Enkla näringsämnen

 • Kretslopp

 • Producenter, konsumenter och toppkonsumenter

 • Trofnivå #

 • Näringsväv#

 • Ekosystemens bärförmåga

 • Ämnena anrikas

 • Återkopplingar som kan vara positiva och negativa

 

# visar högre förmåga

 

Jag kommer att bedöma

 

Dina kunskaper inom området genom ett prov.

 

Din förmåga att diskutera ur olika synvinklar genom prov, muntlig framställning och diskussioner i klassrummet.

 

 

 Aktiviteter

 

Genomgångar av begrepp, laborationsredogörelser, laborationer, mikroskopering, göra preparat, diskussioner, vi läser i boken.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Fotosyntesen, cellandning och ekologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter