Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Grön avdelning Kungaskogen

Bullerbyns fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

 

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

Vi är en nystartad tre års grupp, flera av barnen har gått ihop förut på småbarnsavdelningar men vi har en hel del nya barn i gruppen. Pedagogerna som jobbar med gruppen har jobbat i många år med fem åringar och nu så jobbar de tillsammans med tre åringar. 

Under den första tiden som har varit nu under hösten på avdelningen så har det varit en lära känna fas. Det har behövts att jobbas på att lära känna varandra och rutiner både för barnen och för oss pedagoger.

Vi ser i våra lekobservationer att vi behöver jobba på samarbete och att dela med sig till varandra. Flera av barnen vill gärna ha samma sak som den andra har och blir arg/ledsen om den inte får den saken. Att vänta på sin tur behöver vi också jobba med i gruppen.

Vart ska vi?

Vi vill bygga ihop en vi känsla i gruppen. Att få barnen att kunna dela med sig, säga förlåt, vänta på sin tur är viktiga saker som vi kommer att jobba med.

Vi vill att barnen ska börja på att förstå hur man är en bra kompis.

Det är viktigt att alla barn känner sig välkomna i gruppen och att de känner sig trygga tillsammans och med oss pedagoger.

 

Hur gör vi?

Planera undervisningen utifrån barnens intresse och tidigare erfarenhet mot prioriterade mål.

Vi kommer att arbeta med materialet i Kungaskogen. Där kommer vi att prata/leka/dramatisera om samarbete, vänta på sin tur, säga förlåt, att vara en bra kompis.

Vi börjar med att introducera figurerna Älgvis, Snick och Snack. De kommer tillsammans med ett teater manus som finns på hemsidan att bygga en koja. Där kommer vi tillsammans att bygga kojor på olika sätt, någon i kartong, med filtar, stolar m.m. 

Beskriv vilket lärande, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter ni planerar att genomföra inom temat. 

Vi har ett inlyssnande arbetssätt och vill gärna ha barnens egna tankar och idéer med oss i vårt planerande och i vårt arbete med temat. Vi kartlägger och jobbar vidare med temat under våra reflektioner.

Vi vill att barnen ska kunna lära och lära sig av varandra. Vi är medlärare i barnens funderingar och försöker att hjälpa och stötta barnen i att tro på sig själva och att  kunna samarbeta och vara en i barngruppen.

Vi delar in barnen i olika grupper där det kan byggas kojor på olika sätt, med det material som finns på förskolan. Ansvaret vilar på allt pedagoger på grön avdelning.

  •  

Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback