Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Värdegrund

Sunnansjö skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Vi kommer att arbeta med värdegrunden och kamratskap med start i ugglan och kompisproblemet från UR.se Hur behandlar vi varandra? Vad är en bra kompis och hur är man en bra kompis?

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss om...

 • kamratskap
 •  skolans regler
 • hur man visar respekt för varandra och sig själv

För att vi ska ha ett fungerande och trevligt klimat i klassrummet måste vi lära oss om hur man är mot varandra. Vad är kamratskap? Vad är gott och ont? Vilka regler vill vi ska gälla hos oss?

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi tittar närmare på skolans regler
 • Vi bestämmer tillsammans vad som ska gälla som trivselregler i vår klass
 • Vi tittar på UR- materialet "Ugglan och kompisproblemet" https://urskola.se/Produkter/164549-Ugglan-och-kompisproblemet-Halla-vad-man-lovar
 • Vi reflekterar och diskuterar tillsammans om vad vi sett
 • Vi upprepar och pratar om regler och beteende dagligen.
 • Vi kommer att jobba med samtalskort som handlar om vänskap

 

 

Varför ska vi lära oss detta?

 • För att eleverna ska känna sig trygga i skolan samt  att skapa en bra stabil grund att bygga på.
 • För att skapa goda kamratrelationer och att visar respekt för varandra.
 • Skapa en förståelse för att  vårda och värna om skolans och dess miljö och material.

Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback