Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

SVENSKA 8B VT 21 - Läsning av olika texter

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vi arbetar som alltid med genrekunskap och läsförståelsestrategier för att utveckla läsförståelsen av både skönlitterära texter och sakprosa.

 

Lärandemål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…

läsa
förstå, tolka och analysera olika typer av texter
urskilja olika texters budskap, tema och motiv.
uttrycka dina åsikter genom att  diskutera den berörda texten.

 

Undervisningen. Du kommer…

möta olika texter
öva på att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar kring texter
Jämföra olika texter,  resonera kring och sammanfatta texter

 

Bedömning

Underlag för bedömning är:

  • kvaliteten på skrivövningar kopplade till läsningen
  •  deltagandet i  diskussioner i klassrummet - dvs ditt eget diskuterande, ditt lyssnande och bemötandet av andras åsikter
  • samt visade kunskaper och förmågor i läsförståelsetest och kartläggningar

 

Läraren bedömer

Hur du

 

E

     Grundläggande läsförståelse

 

C

 

God läsförståelse

 

  A

 

Mycket god läsförståelse

Läsflyt

 

 

E

Du läser texter med flyt  och använder lässtrategier på  ett i huvudsak fungerande sätt utifrån olika texters särdrag.

C

Du läser texter med gott  flyt och använder lässtrategier på  ett ändamålsenligt  sätt vilket visar djupare läsförståelse.

 

A

Du läser texter med mycket gott  flyt och använder lässtrategier på  ett ändamålsenligt och effektivt   sätt.

Diskussion

 

Du deltar i enkla samtal/ skriver enkel text som  hjälper till att till viss del föra diskussionen framåt.

Du utvecklar samtalet/skriver text  och för utvecklade argument som för diskussionen vidare.

 

Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Resonemang

 

 

Du för enkla och  till viss del underbyggda resonemang om tydliga budskap i olika verk. Du kan till viss del jämföra textens innehåll med dina egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.

 

Du för relativt utvecklade och relativt väl  underbyggda resonemang om tydliga budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan relativt väl jämföra textens innehåll med dina egna erfarenheter, livsfrågor

 

Du för väl utvecklade och väl  underbyggda resonemang om tydliga budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan jämföra textens innehåll väl med dina egna erfarenheter, livsfrågor

Samman-fattningar

 

Du gör enkla och övergripande sammanfattningar  av olika texters innehåll med viss koppling till tid och orsakssamband. 

 

Du gör utvecklade sammanfattningar  av olika texters innehåll med relativt god koppling till tid och orsakssamband.

 

Du gör välutvecklade sammanfattningar  av olika texters innehåll med god koppling till tid och orsakssamband..


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsa och analysera
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter