Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Aktuell debatt

Kungsholmens gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

Läsa sakprosa, samtala om, sammanfatta i referat, skriva argumenterande text och tal.


Läroplanskopplingar

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Återkoppling på Argumenterande tal
Referat, slutversion