Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Parläsning av Fröken Europa

Västerhaninge Montessoriskola , Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2021

Vi kommer att läsa boken Fröken Europa. Arbetet kommer att ske som parläsning med olika klasskamrater.

Undervisningens innehåll:

Gemensam läsning av Fröken Europa (parläsning). 

Arbete med ordförståelse och grammatik kopplat till texten. 

Arbete med frågor på, mellan och bortom raderna som är kopplade till texten. 

Arbete med att formulera egna tankar/åsikter i tal och skrift i samband med samtal och uppgifter. Mål med undervisningen:


Kunna sammanfatta och/eller kommentera textens innehåll genom att t.ex. svara på frågor. 

Kunna läsa texter för barn och ungdomar med flyt. 

Kunna samtala om och resonera kring budskapet i en bok. 
Bedömning:


Aktivt deltagande på lektionstid - läsa högt, svara på frågor, diskutera innehållet i boken. 

Eget arbete med frågor. Dessa besvaras i ditt skrivhäfte. (Några skriver svar på dator och delar dokumentet med mig).


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen
Läsning av gemensam bok
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter