Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Svenska

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Vi jobbar med språk och kommunikation i Språkverkstad. Vi använder oss av Bornholmsmodellen som modell för läs-skriv utvecklingen.

  • I Språkverkstad så får du möta olika lyssna övningar, rim och ramsor, vad meningar är och vad ord är, lära dig bokstävernas ljud, träna på första och sista ljudet samt att dela upp och sätta ihop ljud/fonem. 
  • Du får också tillsammans med dina kamrater träna på kommunikation och träna dig i kooperativa övningar tillsammans med dina kamrater. 
  • Du kommer att få lyssna på berättelser och sagor och du ska få träna på att lyssna och återberätta om innehåll och budskap i texterna. 

Läroplanskopplingar

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

Rim, ramsor och andra ordlekar

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter