Skolbanken Logo
Skolbanken

Rock- och popband

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Vi lär oss om instrumenten i ett rock- och popband och vi spelar tillsammans.

TID

Vi jobbar med detta hela terminen

 

MÅL

Du får utveckla dina kunskaper om de vanliga instrumenten i ett rock- och popband, hur de ser ut, låter och fungerar.

Du får utveckla din förmåga att musicera tillsammans med andra.

 

SÅ HÄR SKA VI JOBBA

Vi går igenom instrumenten piano, gitarr, bas och trumset och lär oss namnen på olika delar av instrumenten.

Vi spelar musikspel på internet där vi tränar vilka grupper komp-instrumenten tillhör och vad instrumentens delar heter.

Vi jobbar med arbetsblad, där vi kan träna vidare.

Du får lära dig basstämmor med tex D,G och A.

Du får lära dig 3 ackord på gitarr, ukulele eller bygelgitarr.

Du får lära dig 3 ackord på på piano.

Du får lära dig ett komp på trumset och tränar på att hålla en jämn puls.

Du får sen sjunga och spela tillsammans med dina klasskamrater och då träna på att byta ackord/bastoner samtidigt.

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS

Jag kommer att bedöma din förmåga att

-säga vad instrumenten heter och namnge några av dess delar.

Jag kommer när du spelar själv och tillsammans med de andra bedöma din förmåga att 

-spela på de olika instrumenten med rätt ackord i rätt tid och ett trumkomp med jämn puls


Läroplanskopplingar

sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,

använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.

Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.

Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.

Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.

Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

Sång i enkla stämmor, ackord- och melodispel i enkla tonarter och ensemblespel i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackord i ett par tonarter.

Rösten som instrument i unison och enklare flerstämmig sång.

Melodi-, ackord- och digitala instrument, bas och trumset samt verktyg för musikproduktion.

Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.

Ljud och funktioner hos instrument i olika sammanhang, till exempel i en symfoniorkester och i ett rockband.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon.

I ensemblespel medverkar eleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.

I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett väl fungerande sätt.

I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.

I ensemblespel medverkar eleven i att spela på instrument och bidrar då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven bidrar till att anpassa sitt musicerande till sammanhang och genre.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.

I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven anpassar delvis sitt musicerande till sammanhang och genre.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.

I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven anpassar sitt musicerande väl till sammanhang och genre.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback