Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Pedagogisk planering Kurdiska HT 20/21 (45-06)

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Arbetsområde

Läsa, Skriva, Tala, Kultur och språkbruk.

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

1- Eleven ska lära sig kurdiska bokstäver både uttal och form .

2- Avkoda enkla ord och förstå innehållet.

3- Att lära sig nya ord och korta meningar.

4- Att kunna använda olika ord så att utrycka sina  känslor och åsikter.

5- Eleven ska uttala/skriva enkla ord.

 

Undervisning och arbetsmetoder

1- Vi ska öva på kurdiska alfabetet.

2- Vi skriver och målar bokstäver, allt detta igenom boken.

3- Dialog-övning i små grupper, träna på att uttrycka sina känslor och åsikter.

4- Använda digitala verktyg.

5- Att jobba med traditioner och högtider.

6- Att träna på rim ,ramsor och gåtor.

 

Eleven har uppnått målen när...

Hen kan

1-  Uttala/skriva kurdiska bokstäver.

2-  Läsa ord, enkla meningar och förstå innehållet.

3- Skriva korta meningar.

4-  Återberätta muntligt.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback