Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vilan på Nattviolen

Gemensamt i Ludvika, Ludvika · Senast uppdaterad: 26 mars 2021

En bra balans mellan aktivitet och vila är viktigt i barnens vardag.

 

 

Var är vi?

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för, samt i de kunnande och erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Genom detta kommer utbildningen ska utgå från en helhetssyn från barn och barnens behov, där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet." (Lpfö18)
På vår förskola strävar vi efter att alla pedagoger arbetar medvetna och har en samsyn på utbildning/undervisning i rutinsituationer så alla får en likvärdig utbildning.
Vi kommer att lägga fokus på de här fyra rutinsituationerna - hallen, måltider, hygien och vila
  • Vi vill synliggöra den utbildning/undervisning som sker i rutinsituationerna förankrat i läroplanen.
  • Vi vill skapa ett gemensamt förhållningssätt och bemötande i rutinsituationen. 
  • Vi arbetar med implementering av Läroplanen för att alla på förskolan ska få en likvärdig syn på utbildning/undervisning i alla situationer.

Vi har en åldersblandad grupp på vår avdelning, 1-3 år. Några barn har behov av att sova och några har en lugn stund med bokläsning/avslappningsmusik

 

Vart ska vi?

Vi strävar mot att barnen ska få en bra balans mellan aktivitet och vila.
Vi strävar mot att barnen ska få möjlighet att varva ner genom att lyssna på lugn musik då de ska sova.
De barn som har läsvila får lyssna på böcker i en lugn miljö.
Vi strävar mot att barnen på läsvilan ska utveckla sitt ordförråd och sin meningsbyggnad. 


Hur gör vi?

På avdelningen har vi två vilor, en sovvila och en läsvila, pedagog finns närvarande på båda.
När barnen somnat på sovvilan kommer den pedagogen ut och kan stötta upp pedagogen som har läsvilan då det kan vara större andel barn. Efter läsvilan har vi lugna aktiviteter som spela spel, rita, pyssla och ibland se en utbildningsrelaterad kortfilm.

Sovvila
Innan barnen går in på vilan tvättar dem händerna i köket och får sitta på golvet och vänta på de andra kompisarna. Sen går vi tillsammans in på vilan där barnen går till sina madrasser. Barnen har bestämda sovplatser för att skapa rutin och självständighet då dem vet vad som kommer hända. En pedagog hjälper barnen att få en filt och under denna stund arbetar vi med att sätta begrepp på det vi gör och det barnen gör. 

Begrepp kopplade till material: Madrass, kudde, napp, gosedjur, snutte, filt, musik
Begrepp kopplade till görandet: Vila, sova, vara tyst, ligga ned, vänta

När barnen somnat skriver pedagogen upp tiden på en tavla som sitter utanför rummet, när barnen har somnat och när de ska väckas (om de har begränsad sovtid).

Läsvila
Det flesta barnen som har läsvila sitter vid ett bord i stora rummet. Efter måltiden får barnen gå och tvätta händerna och hämta sin/sitt gosedjur eller snutte. Sedan får dem sätta sig i soffan och vänta in kompisarna som är kvar. För att minska trängsel eller konflikter lägger vi även madrass på golvet så barnen kan få sitta mjukt även där. En pedagog sitter sedan med barnen och läser böcker. Antingen fysiska böcker eller digitala med hjälp av Polyglutt. Böckerna vi läser pratar vi även om vad som händer i boken om barnen visar intresse eller om vi vill uppmärksamma något. Vi är medvetna om vilka böcker vi läser och hur vi läser. Vi tycker att det är viktigt att vilan också kan handla om att bara få sitta tyst och gå in i sig själv, få vara utan intryck och utan att prestera. 

Begrepp kopplat till material: Bok, böcker, blad, sida, ipad, projektor, sladd, soffa, stol, matta, madrass, vägg, bild, text, röst
Begrepp kopplat till görandet: Vila, lyssna, bläddra, sitta, vänta, 

 

Hur blev det?


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback