Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Säga stopp

Nyhammars förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Stopp min kropp! Vi börjar jobba med att stärka barnens integritet. Att säga stopp, nej och sluta. Få de att förstå att det är okej att säga nej när något inte känns okej. Samt att lära barnen acceptera ett nej från någon annan.

OBS! Manual för pedagogisk planeringsmall hittar du i S:>socialochutbildningsforvaltningen>delat>unikum.

 

 

Var är vi?

Vi har arbetat med regler tillsammans med barngruppen och en regel blev att vi ska använda stopphanden. Vi har uppmärksammat på samlingen att en del av barngruppen har svårt att vänta på sin tur och lyssna när andra pratar. I leken behöver barnen lära sig att lyssna på ett nej/stopp och även säga nej/stopp när det är något man inte vi. 

 

Vart ska vi?

 Att stärka barnens självkänsla

 Att stärka barnen att säga nej om något inte känns bra eller om det är något de inte vill

Att barnen ska lyssna när kompisen säga nej, respektera att ett nej är ett nej.

Att lära barnen att känslor är rätt men inte alla beteenden.

 


Hur gör vi?

Vi kommer att använda oss av kompisboken - Säg stopp och använda oss av handledningen som finns till

Vi gör ett stopphand collage

Vi kommer att göra dock/rollspel på samlingen

Läsa och göra dockspel av Lilla och Stora Nej

Vi läser stoppböckerna vid sagan efter maten och diskuterar tillsammans med barnen.

Vi dokumenterar det vi gör och händelser bland barnen genom att anteckna, ta kort och skriva lärloggar om vad vi gör.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback