Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden åk 3, HT20-VT21, Caroline Tiljander och Annette Henriksson

Västanbyns skola, Sandviken · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi kommer att arbeta med människans första historia och den del som kallas för forntiden. Begreppet Forntiden delas in i olika åldrar: Istiden, Jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

FORNTIDEN

Du ska utveckla förmågan att:

* jordens utveckling.

* jämföra och se skillnader mellan olika tidsepoker. 

* förstå hur och på vilket sätt människor levde under forntiden.

* förstå och prata om hur människor har levt i olika tider.

* förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss.

* förstå hur landskapet påverkade människors sätt att leva.

* förklara varför människor har bott på olika platser.

* tolka en tidslinje.

* förstå och kunna använda begrepp/ord om forntiden.

 

 

 

Du kommer att få möjlighet att:

* Se filmer som handlar om: hur jorden skapades och vad som fanns från allra första stund istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.  

*  läsa och lyssna på faktatexter, enskilt, parvis samt gemensamt och arbeta med tillhörande arbetsuppgifter. 

* samtala och diskutera utifrån egna erfarenheter, kompisarnas erfarenheter och de texter vi har läst.  

* lyssna på genomgångar. 

* skriva faktatexter både för hand och på datorn.

* Skapa olika bilder och arbeten med hjälp av olika material och arbetssätt.  

* använda datorn för att plocka fram bilder som passar in på rätt epok och sedan klistra in i arbetsboken. 

 

 

Bedömning

Du kommer att få visa din förståelse genom:

* att använda tidslinjen och berätta i vilken ordning och ungefär när tidsepokrarna varade.  

* att du kan använda tillhörande ord/begrepp och uttryck (ex: Big bang, istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern). 

* att du kan läsa, förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden för att sen diskutera och skriva ner informationen i olika texter. 

* att berätta och ge exempel på hur människorna levde under de olika tidsepokerna (forntiden).

* att beskriva hur/vilka spår man kan se från forntiden i vår natur. 

* att aktivt delta på lektionerna med att besvara och ställa frågor samt genomföra arbetena och lämna in dessa i tid.

 

   


Läroplanskopplingar

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Forntiden åk 3, HT20-VT21, Caroline Tiljander och Annette Henriksson
Uppgifter
Vårt VÖL-schema