Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 2

Skriva

Blackebergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi arbetar med att skriva under resten av höstterminen och hela vårterminen.

Syfte:

-Att kunna kommunicera genom skrift.

 

Undervisning:

-Vi tränar på att kombinera ord och bild, till exempel genom att skriva till bilder.

-Vi tränar på att skriva enkla meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt på slutet.

-Vi tränar på att skriva fint.

-Vi tränar på att titta igenom efteråt och se om vi använt punkt och stor bokstav.

-Vi tränar på att skriva med små bokstäver.

-Vi tränar på att skriva enkla faktatexter.

-Vi tränar på att skriva korta berättelser. 

 

Bedömning:

Vi bedömer hur väl du kan:

-skriva med små bokstäver.

-använda mellanrum mellan orden.

-använda punkt och stor bokstav.

-skriva läsligt.

-använda en checklista och rätta.

-skriva enklare texter av olika slag.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen
Skriva
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter