Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2

Friluftsliv och utevistelse åk 2 Hamburgsundskolan

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Undervisningen i idrott och hälsa ska syfta till att eleverna ska vara fysisk aktiva i naturen. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om t ex allemansrätten. Får vi plocka svamp i de svenska skogarna? Vad är allemansrätten för något?

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

- leka i naturen och följa allemansrättens regler under olika årstider

- leka och spela tillsammans med andra

- orientera med hjälp av bilder i bekanta miljöer

- visa hänsyn till att kamraterna inte skadas

Bedömning- Vad som ska bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


Du kommer att få visa dina kunskaper på lektionen, enskilt och i grupp.


Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få

- leka, spela och idrotta utomhus under olika årstider

- prova på att orientera med hjälp av bilder och andra orienteringsövningar

- samtala och se på film om allemansrätten

Läsår 20/21


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Friluftsliv och utevistelse åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback