Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Lyckostjärnan

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Lyckostjärnan är skriven av barn och ungdomsboksförfattaren Mats Wärnblad. Boken består av tolv fristående men ändå sammanlänkande berättelser hämtade från samma värld, med tillhörande arbetsbok och storbild. ABC-klubbens böcker följer även barnen upp i år 1-3.

 Syfte för arbetsområdet:

Eleverna ska lära sig :

 nya ord och begrepp, stanna upp och reflektera över innehållet.

 att ställa frågor till en text med stöd av frågeord.

 att sammanfatta en historia.

 att fantisera och förutspå en berättelse utifrån en bild.

 att skapa inre bilder samt rita utifrån en berättelse.

 att samtala kring en gemensam text.

 att öva läsförståelse.

 att upptäcka bokstävernas funktion. 

 att identifiera ljud i enklare ord som du är bekant med. 

 

 

Undervisningens innehåll:

Det finns tolv berättelser i boken Lyckostjärnan. Vi börjar med att läsa en berättelse och samtalar kring den. Barnen får hjälpas åt att återberätta. Vad finns det för svåra ord i texten? Vad hände? Hur löstes problemet?

Vi arbetar vid flera tillfällen kring samma berättelse, med olika praktiska övningar. Barnen får sedan arbeta i arbetsboken.

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback