Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

9

Valfritt arbete årskurs 9 i trä/metallslöjd

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Eleverna kommer att göra ett eget arbete i trä/metallslöjden

Tidsperiod

Höstterminen 2020. redovisning V46.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Så här kommer vi att arbeta:

Konkretisering av kunskapskrav

I det här arbetet ska du som elev presentera en idé på ett slöjdarbete. Du ska planera/rita upp arbetet, välja material, arbetsmetoder, verktyg/maskiner och genomföra slöjdarbetet. Du ska försöka att komma med egna lösningsförslag på problem du stöter på. V 46 är det redovisning

Du ska planera upp ditt arbete och då bedöms din förmåga att utveckla egna idéer med erbjudet inspirationsmaterial samt eget material. Jag kommer även att bedöma hur du har formgivit och framställt ditt slöjdarbete.

Du ska i slutet av arbetet lämna in en redovisning. Denna redovisning ska skrivas/lämnas in i fliken uppgifter via Classroom. Du ska beskriva hela din arbetsprocess och särskilt stor vikt kommer att läggas på din förmåga att analysera din egna arbetsprocess samt att motivera de val du har gjort.

De frågor du skall besvara till redovisningen är: 

 

  • Varför valde du just den?
  • Ritning/mönster?
  • Planering?
  • Materialval?
  • Vilka verktyg har du använt?
  • Hur har du gått tillväga? Vad har du kvar att göra
  • Svårigheter?
  • Lösning på eventuella problem? Andra former? Historiskt?
  • Berätta om din tradition kopplat till ditt slöjdföremål
  • "Hållbar utveckling" hur har det påverkat ditt arbetssätt?

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Slöjd kunskapskrav år 7-9
Uppgifter
Trä/metall slöjdsredovisning H 2020 Jan F
Slöjd Jan. Inlämningsmapp

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback