Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bildanalys

Resarö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Du kommer under några veckor få träna på hur man gör en bildanalys. Vid bildanalys handlar det om att ta sig tid att betrakta bilden och fundera över vad det är man ser. Då upptäcker du detaljer och sammanhang som du inte ser vid en snabbare titt. Bilder är ett sätt att kommunicera med andra människor precis som det talade eller skrivna ordet.

Undervisning:

Vi kommer gemensamt studera olika konstverk och föra resonemang om uttryck och innehåll i bilderna. Vi kommer också att träna på att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. Arbetet kommer avslutas med att du får göra en skriftlig bildanalys av ett konstverk.

 

Några av frågorna vi kommer använda oss av är:

Vad föreställer bilden? (innehåll)

Vilka känslor väcker bilden? (uttryck)

Hur har man gjort för att ge bilden det uttrycket? Hur är bilden uppbyggd? (uttryck)

Vad kommer man att tänka på när man ser bilden? (kopplingar)

Vilket syfte har bilden? (funktion)

 

Några begrepp vi kommer använda oss av:

Centrum, förgrund, bakgrund, fågelperspektiv, grodperspektiv, det centrala i bilden, ljuset i bilden, bildteknik

 

 


Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback