Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Religion och livsåskådningar

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 8 november 2023

Religion handlar om vad människor tror och tänker om gud, livet och döden. Religion är en viktig del av många människors liv och personlighet. Genom att lära oss om religion, lär vi oss att förstå både oss själva och andra.

Konkretiserade mål
Du ska kunna:
* redogöra för vad en religion är och vad en livsåskådning är.
* identifiera en religions olika delar.
* resonera om likheter och skillnader mellan olika religioner.
* söka information och bedöma om texterna du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

 

Undervisning och arbetssätt
Hur ska vi lära oss detta? Genom att:
- läsa och diskutera kapitlen inom områdena religion och livsåskådning,
- se korta filmer,
- diskussion i liten och stor grupp,
- arbeta med begreppen; religion, livsåskådning, världsreligion, helig byggnad, skrift, symbol och person.

 

Elevinflytande
Du får vara med och komma med förslag hur redovisningen ska ske, samt komma med förslag på hur du ska lära dig.

 

Bedömning
Bedömning sker mot kunskapskraven i religion 4-6:
Du ska:
- kunna förklara begreppen religion, livsåskådning, världsreligion, helig byggnad, skrift, symbol och person.
- kunna använda begreppen på korrekt sätt,
- visa dina kunskaper i diskussioner,
- kunna resonera i diskussioner, dvs ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet vidare.

Bedömningen kommer att ske:
- när vi har genomgångar och diskussioner,
- hur du tar dig an dina arbetsuppgifter,
- när du arbetar i grupp och enskilt,
- när du redovisar skriftligt och muntligt.


Läroplanskopplingar

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom.

Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.

Likheter och skillnader mellan och inom några religioner.

Begreppen religion och livsåskådning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback