Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Väder, värme och kyla

Björkö skola, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Vad är väder? Väder är helt enkelt luftens ständiga växlingar runt omkring dig. Det kan vara stilla, blåsigt, varmt, kallt, fuktigt och torrt. Det som har störst betydelse för vädret är hur vattnet förändras i luften. Utan vatten skulle det inte finnas vare sig moln, regn, snö, åska eller dimma. Väder har faktiskt en stor betydelse för oss och påverkar mycket av det vi gör.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa faktatexter från olika läroböcker t.ex. Koll på NO åk 4
 • Se film
 • Skriva, beskriva och dokumentera
 • Samtala och diskutera
 • Genomföra experiment
 • Ge exempel på och beskriva fysikaliska fenomen med fysiska begrepp.
 • Förbereda, genomföra och dokumentera undersökningar och observationer, och jämföra dessa. 

   

   

  Faktakunskaper som du kommer att lära dig under arbetet med temat

 • Veta varför solen är viktig för livet på jorden
 • Kunna ge exempel på hur vi kan spara värme
 • Kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig
 • Förklara vad det är som händer när det blir varmt
 • Kunna förklara hur vindar uppstår
 • Veta hur moln, regn och snö bildas
 • Kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder
 • Kunna förklara begrepp i NO boken på sid.51
 • Du ska kunna genomföra experiment och beskriva vad du har gjort, hur du har gjort och hur resultatet blev.
 • Du ska kunna jämföra dina resultat resultat och se skillnader och fundera över varför det blev olika eller lika.
 • Du ska kunna förklara hur olika väderfenomen uppstår och hur de hänger ihop med varandra.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förbereda, genomföra och dokumentera undersökningar och observationer,

- kunna jämföra dina resultat 

- ge exempel på och beskriva fysikaliska fenomen med fysiska begrepp.

Dina kunskaper om området kommer att bedömas utifrån en skriftlig diagnos och hur du tagit till dig de kunskaper, samband, ord och begrepp  som vi arbetat med under arbetsområdet.

 Läs på: Kapitlet om värme, kyla och väder i läroboken samt frågorna i arbetsboken.

Du kommer få flera möjligheter till att visa vad du kan om väder. Bland annat när du deltar i genomgångar och i diskussioner i liten grupp och i helklass. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback