Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

F

Stavby: Jordens inre och yttre

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Vi går igenom hur vi påverkas av både det som sker inuti jorden och det som sker utanför jorden.

Innehåll:

Eleverna kommer arbeta med flera begrepp som rör hur jordens inre och yttre påverkar hur jorden ser ut och även hur vi människor påverkas av jordens yttre och inre krafter. Till arbetsområdet kommer eleverna bland annat arbeta med: 

 • Plattektonik
 • Endogena krafter
 • Exogena krafter
 • Erosion
 • Bergarter
 • Klimatzoner

 

Arbetssätt:

 • Genomgång
 • Faktafilmer
 • Eget arbete med geografiboken

 

Mål:

 • Att förstå hur människor har olika förutsättningar beroende på var de bor
 • Att förstå vad det finns för processer som påverkar jorden
 • Att kunna jämföra förutsättningarna där man själv bor med förutsättningar i någon annan del av världen
 • Att kunna använda sig av geografiska begrepp

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter