Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

GPP Utevistelse

Teknikförskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Barnen ska få en hälsosam och utvecklande utevistelse på förskolan.

Syfte 

 • Ha en hälsosam och utvecklande utevistelse på förskolan. 

  

Läroplansmål i fokus      
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  

 • Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur(2.2) 

 • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande(2.2) 

 • Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,(2.3) 

 • Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling(2.1) 

 
 

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus 

 • Få en förståelse för växter och djur genom att utforska utemiljön. 

 • Genom att dagligen ha uteaktiviteter så stärks barnen i sin kroppsuppfattning och sin egen hälsa. 

 • Får en förståelse för att värna om sin närmiljö, t ex plocka upp skräp, vara rädd om sin omgivning.  

 • Vi väcker barnens nyfikenhet genom att använda oss av det som naturen kan erbjuda som redskap.  

Undervisningsstrategier (kopplat till målen) 

 • Vi tar tillvara på våra årstider där vi kan undervisa i växter och djur i samband med barnens intresse.  

 • Vid utevistelse är vi oftast mindre grupper där alla barn får känna delaktighet och få möjlighet att uttrycka sig.  

 • Genom att erbjuda barnen olika utelekar och aktiviteter, t ex uppdragskort, bollekar, samarbetslekar mm så tränas deras motorik. Vi pratar även om vikten av att vistas utomhus varje dag för sin hälsa.  

 • Vi pratar om att man är rädd om naturen, t ex ej bryta grenar mm. Vi lär barnen att plocka in i förrådet så inte våra saker försvinner och att det ska vara ordning till nästa som kommer.  

 • Vi använder oss av uppdragskort där barnen får uppgifter som innehåller olika matematiska termer som t ex bygga olika former, leta upp material som är tung/lätt, fler/färre, lång/kort mm. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter