Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Skapa en jul/vinterlåt

Ekängens skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Vi ska skapa en jul/vinterlåt där vi kombinerar röst och musik.

 

Lärmål – vad jag ska lära mig


  • Skapa egen musik och text

  • Använda digitala hjälpmedel, för att spela in och skriva musik.

  • Sjunga

  • Spela ackordinstrument

Förmågor som jag kommer att få utveckla


  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

  • Grupparbete (det går att jobba själv också)

  • Arbeta med Ipad

Hur jag ska visa mina kunskaper

  • Under arbetets gång samt avslutande dokumentation av vad som åstadkommits.


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback