Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEMOD0

قصة من الأدب العالمي

Modersmålsenhet - GY, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 november 2020

أقرأ القصة وأجب عن الأسئلة


Läroplanskopplingar

Ord- och begreppsförråd med särskild tonvikt på ord som hör till medborgarrollen och samhällslivet.

Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.

Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen ska fungera bra. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen ska fungera tillfredsställande. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat. Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen endast i undantagsfall ska försvåras. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
آنا كارنينا قصة ل ليو تولستوي
أسئلة القصة