Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Trä-och metallslöjd Fågel åk 4

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Du kommer att få forma till en björkbit så att den blir en fågel. Du kommer att få hugga ut formen. Du kommer också att få tolka ett tema som du kommer att utveckla genom att rita flera steg med idéer.

Syften för arbetsområdet

Undervisningens innehåll-vad?

Undervisningens innehåll-hur?

  • Inspirationen kommer att ges genom att vi samtalar om fåglars former och skissa på idéer.
  • Under arbetets gång kommer din lärare att ha muntliga genomgångar som du förväntas ta del av.
  • Du uppmuntras att diskutera olika problem som du ställs inför med dina klasskamrater. Tillsammans eller enskilt hittar ni olika lösningar som kan prövas.
  • Du lägger vikt vid att lära dig rätt begrepp både när det gäller verktyg och olika moment.
  • Ditt arbete kommer att dokumenteras i en slöjdbok. Denna kommer att vara med i bedömningen.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid varje arbetstillfälle, genom inlämning av loggboken.

För att utveckla dina förmågor måste du göra följande

  •  Vara aktiv under lektionerna.
  • Vara delaktig i genomgångarna vi har.
  • Diskutera problem som uppstår under arbetets gång.
  • Skriva i din slöjdbok och reflektera över vad du nar lärt dig.
  • Kunna använda slöjdspecifika begrepp, t ex hugga, stämjärn, fiberriktning, hållbarhet tjocklek.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback