Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Litteraturhistoria - Från Upplysningen till Modernism: 9A + 9B v.48-6 ht20-vt21

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Från v.48-6 kommer vi jobba vidare med litteraturhistoria, med Upplysningen, Romantiken, Realismen och Naturalismen, samt Modernismen. Vi kommer börja med att prata om vad som händer i samhället och världen, samt vad som är typiskt för europeisk litteratur. Vi kommer även att läsa och diskutera några textutdrag från kända texter från tidsepokerna. Examinationen görs som ett individuellt val av tidsepok.

Tidsplan - lektioner

v.48

måndag 23/11

 • introduktion Litteraturhistoriens sista fyra tidsepoker
 • studi.se-film om Upplysningen
 • läs om Upplysningen ur Portal i häftet Litteraturhistoria åk 9 - Från Upplysningen till Modernismen
 • besvara frågor om Upplysningen i Unikum/Uppgift/Upplysningen

onsdag 25/11

 • besvara klart frågor om Upplysningen i Unikum
 • vi läser ett utdrag ur Robinson Crusoe Fotspår i sanden + diskuterar utifrån frågor
 • ev. studi.se-film om Romantiken

v.49

måndag 30/11

 • studi.se-film om Romantiken
 • läs om Romantiken ur Portal i häftet Litteraturhistoria åk 9 - Från Upplysningen till Modernismen
 • besvara frågor om Romantiken i Unikum/Uppgift/Romantiken

onsdag 2/12

 • Läsförståelseprov
 • ev. Besvara klart frågorna om Romantiken
 • ev. Läs din bok

v.50

måndag 7/12

 • besvara klart frågor om Romantiken i Unikum
 • vi läser ett utdrag ur Den unge Werthers lidanden Vartill denna rasande ändlösa passion? + diskuterar utifrån frågor

onsdag 9/12

 • besvara klart frågor om Romantiken i Unikum

v.51

måndag 14/12

 • besvara klart frågor om Upplysningen + Romantiken i Unikum

onsdag 16/12

 • besvara klart frågor om Upplysningen + Romantiken i Unikum

v.2

måndag 11/1

 • Startuppgift: repetition kännetecken Upplysningen + Romantiken
 • studi.se-film om Realismen och Naturlismen
 • gör Quiz 1-3 (studi.se) om Realismen och Naturalismen
 • läs om Realismen ur Portal i häftet Litteraturhistoria åk 9 - Från Upplysningen till Modernismen
 • Valfritt: testa dig själv genom att besvara frågorna i Unikum. Du behöver INTE SKRIVA - om du inte vill!
 • Skriv klart frågorna i Unikum om Upplysningen och Romantiken

onsdag 13/1

 • vi läser ett utdraget Mera mat ur Oliver Twist av Charles Dickens+ diskuterar utifrån frågor
 • Skriv klart frågorna i Unikum om Upplysningen och Romantiken

v.3

måndag 18/1

 • läs om Modernismen + Epilog ur Portal i häftet Litteraturhistoria åk 9 - Från Upplysningen till Modernismen
 • vi läser ett utdrag ur novellen Förvandlingen av Franz Kafka + diskuterar utifrån frågor
 • Skriv klart frågorna i Unikum om Upplysningen och Romantiken

onsdag 20/1

 • STARTUPPGIFT: Läs genom instruktionerna till Examinationen Annorlunda porträtt av en författare
 • Hur skriver man ett reportage? Du får en mall + ex. på elevers reportage om en litteraturhistorisk författare
 • välj tidsepok + författare: du ska skriva ett reportage - Annorlunda porträtt av en författare
 • sök fakta till reportaget Annorlunda porträtt av en författare
 • notera vilka källor du använder, sidnummer...

v.4

måndag 25/1

 • STARTUPPGIFT: Hur källhänvisar man?
 • sök fakta till reportaget Annorlunda porträtt av en författare
 • notera vilka källor du använder, sidnummer...

onsdag 27/1

FÖRINTELSENS MINNESDAG

v.5

måndag 1/2

 • Dispositionen KLAR = fyll i "häftet" du fått: Disposition - reportage Annorlunda porträtt av en författare 
 • Skriv reportaget Annorlunda porträtt av en författare
 • Källhänvisa 
 • Påbörja Källförteckning
 • Fundera på källkritik kring 3 olika källor du använt. Redovisas som startuppgift i grupp onsdag 3/2

onsdag 3/2

 • Skriv på ditt reportage: Annorlunda porträtt av en författare

v.6

måndag 8/2

 • Skriv klart reportaget Annorlunda porträtt av en författare
 • Källhänvisa 
 • Skriv klart källförteckningen
 • Bestäm hur du ska redovisa källkritik kring 3 olika källor du använt. Redovisas som startuppgift i grupp onsdag 3/2

CHECK LISTA Annorlunda porträtt av en författare

 

 • Fakta: barndom, karriär, familj, intressen, författarskap
 • Information om tidsepoken (utifrån vad din författare och andra författare/konstnärer skriver om och varför)
 • Samhället - vad händer i världen/landet?
 • Källförteckning
 • Källhänvisning
 • Källkritik
 • Andra författare - låtsas som att din författare umgås/känner andra författare under tidsepoken
 • Reportage: rubrik, ingress, brödtext, direkt tal, citat, bild/er, bildtext, byline. 
 • 1-2 sidor lång text
 • Språket: ordval, stavning, skiljetecken, stor bokstav...

onsdag 10/2

 • STARTUPPGIFT: I grupp om tre - redovisa källkritik kring tre källor du använt i reportaget
 • Utvärdera Litteraturhistoria + reportage + källkritik via Forms
 • Sedan sagor

Hur?

 1. Vi kommer att diskutera vad som är typiskt för de fyra återstående tidsepokerna inom Litteraturhistorien.
 2. Du kommer att se tre filmer från studi.se + läsa fyra kortare faktatexter i Portal
 3. Vi kommer att läsa och diskutera ett textutdrag ur ett verk/tidsepok.
 4. Du kommer att skriva ett reportage om en av tidsepokerna, samt en av författarna inom den epoken.

 

Det här ska du kunna:

 • Kunna berätta om under vilka år tidsepokerna sträckte sig och en del om vad som var typiskt för den tidens samhälle och om litteraturen under epoken.
 • Kunna redogöra en av tidsepokerna fördjupat genom att välja en författare och beskriva denne i ett reportage.

MATERIAL

Filmer

https://app.studi.se/l/upplysningen-internationella-foerfattare [4,32]

https://app.studi.se/l/romantiken [4,25]

https://app.studi.se/l/realism-och-naturalism [5,28]

Texter

Häfte

 • Kort överblick över litteratuhistoriens epoker
 • Information om tidsepokerna ur Portal s.170-177
 • Frågor att jobba med

Upplysningen

Fotspår på stranden ur Robinson Crusoe av Daniel Defoe: Ur Klassiska romaner s.121-124

Romantiken

Vartill denna rasande ändlösa passion? ur Den unge Werthers lidanden av Johann Wolfgang Goethe: Ur Plus s.123-127

Realismen och Naturalismen

Mera mat ur Oliver Twist av Charles Dickens: Ur Klassiska romaner s.134-136

Modernismen

Ur Förvandlingen av Franz Kafka: Ur Antologi s.235-241

Källhantering

Källhänvisning 

Skriv bättre - Källor & referatmarkörer - UR Orka plugga

Texter:

 • Portal s.284-285

Bilder:

Källförteckning 

 • Se Teams/9A el. 9B/Svenska/Källhänvisning bilder
 • Portal s.286-287

Källkritik

 

EXAMINATION

1. KUNSKAPER I LITTERATURHISTORIA: Besvara frågor om Upplysningen + Romantiken (se uppgifter)

2. SKRIFTLIG + KUNSKAPER I LITTERATURHISTORIA + KÄLLHANTERING:  Annorlunda porträtt av en författare - ett reportage med källhänvisningar + källförteckning (se uppgifter)

3. MUNTLIGT: samtala och diskutera + KÄLLKRITIK: En muntlig diskussion av tre av källorna från ditt reportage (en från Internet, en bok (t.ex. läromedel), en bild)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Betygsmatris Litteraturhistoria - UPPLYSNINGEN, ROMANTIKEN, REALISMEN, MODERNISMEN
Uppgifter
Examination: Ett reportage - Annorlunda porträtt av en författare
Upplysningen
Romantiken
Realismen och Naturalismen
Modernismen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback