Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering v.46

Åselby förskola, Borlänge · Senast uppdaterad: 9 november 2020

Planering för utbildning och undervisning v.46

Nuläge:
Tillbaka på Åselby efter evakuering. Viss undervisning startades när vi var på Myran, som våra grupper, och vi fortsätter med det. Bättre förutsättningar till utevistelse och vi kan äntligen besöka Smäcken.

Syfte:
Förbättrings områdena; språk, och hållbar utveckling -natur/miljö. Grupperna ger möjlighet att jobba med språkövningar med färre barn.

Genomförande
Måndag: Före lunch: valstund, kalas
               Efter lunch: Lingonet planering

Tisdag: Före lunch: grupper
            Efter lunch: Blåbäret planering

Onsdag: Före lunch: Smäcken
              Efter lunch: vila, valstund

Torsdag: Före lunch: grupper
              Efter lunch: vila, utevistelse

Fredag: 

 

Samling: tisdag tittar vi på ett avsnitt av "Barr och Pinne räddar världen" om återvinning, och "Jecko och Jessie" hur man tillverkar papper.


Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback