Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Djur med Ryggrad. v.46-50 - 2020

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Gleerups lärobok, filmer, samt Gleerups digitala läromedel.

v.46 - Ryggradsdjur, sid 96-97 + Film; SLI Ryggradsdjur

        - Fiskar, sid 98-101 + Film; YouTube Fiskar

v.47 - Groddjur, sid 102-105 + Film; YouTube Groddjur

        - Kräldjur, sid 106-107 + Film; YouTube Kräldjur

v.48 - Fåglar, sid 108-111 + Film; YouTube Fåglar

        - Däggdjur, sid 112-114 + Film; YouTube Däggdjur

v.49 - Uppsamling & Repetition

v.50 - Sammanfattning + PROV fredag 11/12 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter