Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F

Biologi ht-20 (människokroppen)

Gislövs skola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 9 november 2020

.

Här får du lära dig

- att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer 

- hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem

- beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar

- att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens reservdelar

- om våra vanligaste folksjukdomar

- fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
Människokroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback