Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt_2020/2021_Smultron

213251 Förskolan Lillskogen, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar framtid - Social hållbarhet. "LIka - Olika - Unika" möter "Intryck - Uttryck - Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen. I den här planeringen formulerar vår avdelning en projektfråga och en projektbeskrivning. Det görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån, när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Vår avdelning fördjupar arbetet med detta genom att fokusera på Daggmaskar i sin helhet.

Pedagogiska perspektiv:

•       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö.

•       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet).

•       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss

 

     

                                                                           RÖRELSE

 

Projektbeskrivning:

Under undersökningsperioden som pågått under Augusti - Oktober har vi med våran pedagogiska glasögon kunnat observera att barnen är mycket intresserade av att RÖRA på sig generellt. Vi har tagit vara på detta genom att skapa planerade/spontana aktiviteter där både finmotoriskt och grovmotoriskt rörelse är i fokus.

 

Efter att ha erbjudit barnen flera varierande aktiviteter landade vi till slut på ett specifikt ämne med hjälp av rörelse som verktyg. På grund av Covid 19 har barnen fått vistas mycket ute och detta har lett till att barnen hittat och observerat olika saker och ting som rör sig ute. Det började med att barnen ville plötsligt röra sig som "Maskar" under en språkutvecklande aktivitetet, där barnen gavs chans till att få sin röst genom att ge de auktoritet att bestämma på vilket sätt vi ska röra. Dagen efter hittade en grupp barn en daggmask på våran gård och blev så glada och förtjusta i den. Barnen kunde sitta o titta på den jätte jätte länge. Detta reflektera vi kring och insåg att maskar är något som barnen faktiskt har visat intresse sen tidigare.  Det är också anledningen till varför barnen då och då sade att de ville gestalta maskens rörelser. 

Därför har vi nu valt att introducera våran Rörelse projekt med Daggmaskar som inriktning som just nu är barnens gemensamma intresse . Ur ett hållbarhetsperspektiv vill vi ge barnen möjlighet att utforska daggmasken på en varierande och roligt sätt  samt ge dem en utökad kunskap kring hur daggmaskars existens i världen bidrar till en hållbar utveckling. 

 

Syfte: 

Syftet med projektet är att ta vara på barnens intresse (Daggmaskar)  och ge de möjlighet att få ett fördjupat intresse kring rörelse genom de hundra språken. 

Språk: Vi kommer att applicera ett språkutvecklande arbetssätt med barnen genom att:  hålla högläsningar om fakta kring daggmaskar, kolla på klipp från UR Play om daggmaskar. Förutom daggmaskar kommer vi också att introducera en aktivitetstavla med bildstöd och applicera andra språkövningar som kommer från Folkhälsan där det bland annat finns:  Rimmande text, Bildkort med och utan text, Para ihop bilder. 

 

Metod: 

PEDAGOGISKA TEORIER

1)Hundraspråklighet: Barns olika uttryckssät och vikten av att barn får använda och förbinda dessa

2)Sociokulturellt perspektiv: Allt vi lär oss, lär vi i sociala sammanhang

3)Socialinlärningsteori: Vi lär av varandra, vi observerar och vi imiterar 

 

 

 

Vi kommer sträva efter att utveckla Rörelse/Hälsa genom att:

*Gå på daggmask-jakt.

*Använda oss av våran nya verktyg "Aktivitetskort-Rörelse".

*Dans 

*Gå på långa upptäckarpromenader

*Yoga (Återhämtning) 

 

 

-Vi kommer sträva efter att utveckla Språklig utveckling genom att:

*Läsa sagor med hjälp av böcker, flanosagor, Polyglutt.

*Ha högläsning, högläsning om en framtagen faktabok för projektet som heter " Maskar" av Sussie Williams & Hannah Tolsson .  

*Införa bilstöd i gruppen. 

*Införa språkövningar från Folkhälsan, som; Rimmande text, Bildkort med och utan text, sångpåsar

 

-Vi kommer sträva efter att utveckla Naturvetenskap/ Teknik genom att:

*Samtala och undersöka daggmasken Harry på ett naturvetenskapligt sätt. 

*Samtala om vad daggmaskar äter och låta de mata dem. Lära de att visa omsorg för maskarna. 

 

 

-Vi kommer sträva efter att utveckla Matematisk utveckling genom att: 

-Räkna antal maskar, mäta olika storlekar på maskar, sortera och klassificera .

-Räkna barnen, vilka är här och vilka är inte här? 

-Fruktstund - Delar frukten och se hur många bitar man får av att dela på ett äpple exempelvis 

-Magiska sanden - Skapa och forma olika geometriska figurer. 

-Bygga koja i skogen

-Bygg/Kontruktion med lego, klossar, magneter

 

 

-Vi kommer sträva efter att utveckla en Skapande verksamhet genom att :

 

* Arbeta med Lera, att barnen får skapa sina maskar med Lera

*Barnen får fritt skapa med Playdooh

*Ritning av sina maskar på ett papper och kritor/färgpennor

*Användning av målarfärg - måla maskar/fritt med penser, händer, fingrar, fötter 

*Skapa sina maskar med piprensare och pärlor. 

 

-Vi kommer sträva efter att utveckla Digitalisering i verksamheten genom att:

* Lyssna på sången om maskar från Youtube:  "Masken Sigge"*

*Lyssna  på sagor från Polyglutt

*Utvidga barnens kunskaper om daggmaskar genom att se på filmsnuttar om daggmaskar från UR Play. 

Tex: "Daggmask/Djurverket" & Daggmasken, Karl Astrids vänner" . 

 *Användning av Ipad och projektor 

*Projicera bilder/filmklipp på väggen på barnens tidigare aktiviteter - reflektera med barnen. 

 

 

Projektfråga:

 

"Hur kan vi utforska daggmaskar med hjälp av rörelse som ett grundläggande verktyg? På vilket sätt bidrar daggmaskens existens i världen till en hållbar utveckling? " . 

 

 

Vidare - Undersökningsfrågor: 

Varför är daggmaskar viktiga för naturen?

Vad äter daggmaskar?

Vart bor dem?

Vad händer med daggmaskar om man kastar skräp på marken?


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback