Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY01

Stress och kris, psykologi 1 (VO19B, PSKPSY01)

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Ämnesområdet behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar inom hälsa, ohälsa, stress och kris utifrån olika psykologiska perspektiv.

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. 

Läsårsplanering från Classroom

 


Läroplanskopplingar

Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Matriser i planeringen
Stress och kris, psykologi 1 (VO19B, PSKPSY01)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter